за нас

Основана 2012 г.

Целта ни е да представим сложните технически концепции на разбираем език за клиентите ни

Опитът ни започна с изграждането на водноелектрически централи, като постепенно преминаваме в изграждането на фотоволтаични централи в района на Северна България. 

Познаваме отблизо аспектите на възобновяемата енергия и притежаваме нужните технически, инженерни, правни и финансови умения да организираме цялостния процес от проектирането на централата до мониторинга на произведената енергия. 

Анализираме сложните ситуации, които възникват по време на проекта и вземаме иновативни решения, които да спомагат дългосрочната инвестиция. 

Мисия

Фокусираме се върху производството на чиста и устойчива енергия като се възползваме от иновациите и новите технологии

Визия

Допринасяме за опазването на околната среда и намаляването на вредните емисии и газове

Ценности

Предоставяме собствения си принос към устойчивото развитие на обществото и мислим за бъдещето след нас