услуги

Желаете да инвестирате във възобновяеми източници на енергия?

Консултирането със специалист е от ключова важност, тъй като може да спести ресурси, време и да даде яснота за целия процес на планиране за осъществяването на проекта.

Защо е нужна консултация?

1. Техническа експертиза

Можем да ви предложим задълбочено знание в областта на хидроенергетиката, като ще ви дадем яснота относно водните условия, подходящите технологии според съответния терен, нужната инфраструктура и останалите фактори, които ще повлияят на ефективността и рентабилността на източника на енергия. 

2. Оценка на риска

Можем да направим проучване на инвестиционния риск, който е свързан с изграждането и експлоатацията на възобновяеми източници на енергия. Проучването включва анализ на потенциални пречки, правни и технически насоки какво ще е нужно.

3. Планиране на проекта

Можем да проведем стратегическото планиране на проекта, включително определението на оптималния размер на инсталацията, дизайн на оборудването, разположение на съответните турбини и други важни аспекти.

4. Регулационни изисквания

Можем да ви насочим към всички необходими разрешителни, лицензи и документи, които са нужни за съответствие със законодателството.

5. Оптимизация на разходите

За да избегнете ненужни разходи, свързани с неправилни решения или планиране.

6. Повишаване на рентабилността

Можем да ви помогнем да определите очакваните приходи и разходи от ВЕЦ и да изготвите реалистични прогнози за възвръщаемостта на инвестицията.

Заявете консултация

Разберете повече за производството на възобновяема енергия

Водноелектрическа централа

Проектирани, построени, опериращи водноелектрически централи с активно прогнозиране, създаване на баланси и мониторинг

ВЕЦ Душево

р. Видима, с. Душево, общ. Севлиево, обл. Габрово

ВЕЦ Павликени

силов канал яз. Александър Стамболийски, общ. Павликени, обл. Велико Търново

Фотоволтаична централа

Инвестицията във ФЕЦ предоставя възможности за намаляване на емисиите на CO2, спестява разходи за енергийни нужди и предоставя енергийна независимост. Преминаването към слънчева енергия е устойчиво решение, което допринася към адаптирането на измененията на климата.

Подгответе се за проекта

Отправни точки, с които да започнете

Трябва внимателно да изберете район, в който ще инвестирате. Изяснете собствеността на имота преди да започнете проекта. 

Можем да ви дадем насоки ако решите да инвестирате в изграждането на ВЕЦ и ФЕЦ.

Прогнозиране на производството, анализиране, баланс и небаланс