Най-големия център за електроенергия в Индия

В днешно време, проектите, свързани с възобновяема енергия, набират все по-голяма популярност и значимост в целия свят. Водещи източници за производство на „чиста“ електроенергия, като слънце и вятър, стават неизменна част от развитието на земята. Отразявайки тази тенденция, Индия се подготвя да изгради най-големият в света център за производство на енергия от възобновяеми източници, който …

Най-големия център за електроенергия в Индия Read More »